BST | קורס בטיחות בסיסי

קורס BST בטיחות בסיסי (Basic Safety Training) של ארגון הרוח הבינ"ל GWO מיועד לכל אדם המעוניין לעבוד בתעשיית הרוח
ועתיד לעבוד בשטחי חוות הרוח.
מטרת הקורס להקנות מיומנויות בסיסיות וידע חשוב על מנת להקנות שפה משותפת לכל העובדים באתרים הרלוונטיים ומיומנויות
שיעודדו עבודה זהירה, ימנעו תאונות מיותרות 
ויאפשרו לכל עובד באתר לתת טיפול ראשוני מיטבי במקרה חירום או אירוע בלתי מתוכנן.

תקפה לשנתיים

מערכת דינאמית

אפשרות לקורס רענון

נושאי קורס BST בטיחות בסיסי

הקורס מורכב מארבעה נושאים עיקריים: עזרה ראשונה, עבודה נכונה עם משקלים בגובה, מודעות וכיבוי אש והדרכת עובד גובה.
הקורס משלב ידע תאורטי ומעשי.

קורס און-ליין: ניתן לעשות און-ליין את החלק העיוני של הBST.

קורס עזרה ראשונה

מטרת הקורס להסמיך כל עובד באתר הרוח להעניק טיפול ראשוני במקרה של חירום או אירוע בלתי מתוכנן.

 •  משך הקורס: 14 שעות. יומיים.

הקורס עומד בתקנים הגבוהים ביותר ונמצא בהלימה עם המועצה האירופית להחייאה (ECR-European Resuscitation Council) וכן עם מועצת הלב האמריקאית (AHA-American Heart Association). 

תכני הקורס

 • סכנות, הימנעות והתמודדות עם סכנות בחלל הטורבינות.
 • אנטומיה בסיסי – מערכת השלד, שריר ודם.
 • ניהול אירוע של מצבי חירום.
 • נוהל ראשוני להצלת חיי אדם – החייאה ודפיברילטור.
 • מתן מענה לפציעות משניות.
 • קורס אינטראקטיבי המשלב מעשי ותאוריה.

עבודה נכונה עם הגוף והרמת משקלים

מטרת הקורס להעניק ידע ומיומנות בעבודה נכונה עם הגוף בהרמת משקלים בסביבת הטורבינה. מיומנויות הכרחיות על מנת למנוע תאונות ופציעות מיותרות.

 • משך הקורס: 3.5 שעות. 

תכני הקורס

 • סכנות בהרמת משקלים.

 • דרכי עבודה מונעת פציעות.

 • מגבלות בהרמת משקלים עם הגוף.

כיבוי אש (באנגלית, "מודעות לאש")

מטרת הקורס להעניק למשתתפים ידע ומיומנות שיאפשרו להם לזהות ולמנוע את הסיבות העיקריות לפריצה של אש בסביבות טורבינות הרוח. כמו גם ללמוד כיצד להתנהג בצורה בטוחה באתר הרוח, וכיצד לכבות אש בשלביה הראשוניים על סמך הכלים הזמינים בסביבת הטורבינה. בנוסף, המשתתפים ילמדו ויתרגלו נוהל פינוי של סביבת הטורבינה במקרה וישנה שריפה שיצאה מכלל שליטה.

 • משך הקורס: 3.5 שעות. 

תכני הקורס

 • מודעות לאש וכיצד נוצרים שרפות.

 • סכנות באש שעלולים להופיע במרחב סביב טורבינת רוח.

 • דרכי הימנעות מהידלקות אש.

 • דרכי טיפול והתמודדות במצבי שריפה.

הדרכת עובד בגובה

מטרת הקורס להקנות ידע ויכולות הנדרשים על מנת להשתמש בציוד מגן אישי PPE (Personal Protective Equipment).

 • משך הקורס: 14 שעות, יומיים.

תכני הקורס

 • הדרכת גובה סביב מתער הטורבינה.

 • לימוד שימוש במערכות חילוץ עצמי וחילוץ עובד צוות מטורבינה.

 • תרגולים חוזרים של חילוצים מתוך החללים השונים בטורבינת רוח.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *