קורס רענון
עבודה בגובה

תוכן הקורס: הכשרה לרענון עבודה בגובה

בתקן הישראלי, העבודה בגובה מחולקת למבוא ו-7 נושאים:

למי מיועד הקורס?

לכל אחד שעובד בגובה העולה על 2 מטר ופג תוקף תעודת עובד הגובה שלהם.

רענון קורס עובד בגובה חשוב ומשמעותי לרענון רמת המיומנות והבטיחות בעבודה.

דרישות קבלה

  • בגיר מעל גיל 18.
  • חתימה על הצהרת בריאות.
  • אדם שעבר קורס לעבודה בגובה.

היקף הקורס

  • יום אחד.

  • הקורס יועבר על ידי מדריך מוסמך, בעל וותק רב בתחום.

תנאי ההסמכה

השתתפות בכל שעות הקורס.

בסיום הקורס יש לעבור בהצלחה מבחן עיוני ומעשי.

הערכת המדריך במהלך הקורס.

תעודה בגמר ההסמכה

תעודה מדריך עבודה בגובה מטעם משרד העבודה.

תוקף ההסמכה

תעודה מדריך עבודה בגובה תקף לשנתיים.

היכן מתקיים הקורס?

הקורס מתקייים במתקן האימונים הייחודי והמתקדם של
מיט"ר – המרכז הישראלי לטורבינות רוח.

המבנה מקורה ובסטנדרט הגבוה ביותר.

היקף הקורס

  • 7 שעות, יום אחד.
  • הקורס יועבר על ידי מדריך מוסמך, בעל וותק רב בתחום.

 

תנאי ההסמכה

עמידה בדרישות הקורס והערכת המדריך במהלך הקורס.

תעודה בגמר ההסמכה

תעודת מוסמך עובד גובה באישור משרד העבודה.

תוקף ההסמכה

תעודה עובד בגובה מטעם משרד העבודה תקף לשנתיים.

לאחר שנתיים, יש לבצע קורס רענון נוסף.

 

היכן מתקיים הקורס?

הקורס מתקייים במתקן האימונים הייחודי והמתקדם של מיט"ר – המרכז הישראלי לטורבינות רוח.

המבנה מקורה ובסטנדרט הגבוה ביותר.

תוכן הקורס: הכשרה לרענון עבודה בגובה

בתקן הישראלי, העבודה בגובה מחולקת למבוא ו-7 נושאים:

למי מיועד הקורס?

לכל אחד שעובד בגובה העולה על 2 מטר ופג תוקף תעודת עובד הגובה שלהם.

רענון קורס עובד בגובה חשוב ומשמעותי לרענון רמת המיומנות והבטיחות בעבודה.

דרישות קבלה

  • בגיר מעל גיל 18.
  • חתימה על הצהרת בריאות.
  • אדם שעבר קורס לעבודה בגובה.