קורס גולש מעטפת

קורס גולשי בניין הינו קורס מאושר ע”י משרד העבודה והכלכלה

התקנה לעבודה בגובה (2007) מגדירה גלישת מעטפת מבנה כעבודה המחייבת גישה לאתר העבודה באמצעות תילוי מלא בחבלים, למעט עבודה במסגרת פעילות ספורטיבית. למעשה התחום כולל כל עובד המשתמש בטכניקות גלישה והתניידת על חבלים לצורך ביצוע עבודות על בניינים ובתעשייה. 
עובדים אלה הינם אנשי מקצוע בעלי הסמכות מתאימות ומוכרות בתחום החבל מטעם המדינה. ההכשרות הינן מקיפות ביותר וכוללות פתרונות נגישות וחילוץ במגוון מתארים בתחום התעשייתי. 

קיימות שתי רמות מיומנות בתחום זה – גולש מעטפת, ומנהל מקצועי לגלישת מעטפת. תפקיד המנהל המקצועי לגלישת מעטפת הוא לנהל את אתר העבודה ולהוות סמכות מקצועית. גולש מעטפת אינו יכול לעבוד ללא השגחה של מנהל מקצועי. 

 

מטרת הקורס

מטרת הקורס: מתן כלים לעבודה בטוחה על מעטפת מבנה בתעשייה , בעזרת חבלים ומיועד לעובדים המעוניינים בגלישה בתחום הבניין.

תנאים מקדימים לקורס

  • על העובד להיות מעל גיל 18 .
  • ולהמציא אישור של בדיקת רופא תעסוקתי חתומה על ידיו אשר בוצעה במהלך שנה שקדמה למועד ההכשרה המבוקש
    ומצוין בו כי העובד כשיר לעבודה בגובה בגלישת מבנה.

משך הקורס

הקורס הבסיסי נמשך כ- 6 ימים אשר בסיומו מתקיים מבחן עיוני ומעשי.

הינו מנהל מקצועי לגלישת מעטפת ובעל ניסיון רב בתחום.

מדריך הקורס

הינו מנהל מקצועי לגלישת מעטפת ובעל ניסיון רב בתחום.

תנאים לקבלת התעודה

לעומדים בהצלחה בכל דרישות הלימוד תוענק תעודה מטעם ״מיט"ר״ ורישום במרשם של משרד העבודה.

וזאת במידה ולאחר סיום הקורס ולתקופה של עד 6 חודשים,  החניך ישלים 12 ימי התמחות תחת השגחה של מנהל מקצועי לגלישת מעטפת. לאחר מכן יוגש החניך למבחן הסמכה מעשי. אם וכשיעבור אותו בהצלחה ידווח למרשם של הכלכלה ויוכל להתחיל לעבוד כגולש מעטפת בפיקוחו של מנהל מקצועי לגלישת מעטפת.

תוקף התעודה: התעודה תקפה למשך שנתיים ע”פ משרד התמ”ת , לאחר שנתיים נדרש ריענון של יומיים לצורך חידוש תוקף התעודה.

 

מתכונת הקורס

  • היקף הקורס – 54 שעות.
  • 6 מפגשים, משעה 08:00 עד 17:00.
  • באחד מימי הקורס יתקיים אימון בעבודת לילה.

עלות קורס מלא

2,800 ש"ח (לא כולל מע"מ)
עלות קורס ריענון: 1,000 ש"ח (לא כולל מע"מ)

**הנחה משמעותית תינתן בהתקשרות למשרד, בטלפון – 04-6322095**

 

מיקום הקורס

**הנחה משמעותית תינתן בהתקשרות למשרד, בטלפון – 04-6322095
**במתקני המרכז הישראלי לבטיחות מבית אוקטיפוס בע"מ .האומן , 38  חצור הגלילית.  

 

במרכז הישראלי לטורבינות רוח אנו מציעים הכשרה שתיתן את האישור המינימאלי, כמו גם הכשרה מלאה וכל אופציה ביניהם. אורכה של הכשרה מינימאלית הוא יום אחד, הכשרה הכוללת יותר מארבע נושאים תערך יומיים.

מומלץ לערוך את ההכשרה לתקן הישראלי שבוע או יותר לפני תחילת הכשרות ה -GWO.

הלקוחות שלנו