קורסים והכשרות
הכשרות לפי תקן ארגון הרוח הבינ"ל (GWO)
Previous
Next

קורס
עבודה בגובה

תקן ישראלי

קורס
גולש מעטפת

מאושר ע”י משרד העבודה והכלכלה
חדש

קורס מדריך עבודה בגובה/רענון

תקן ישראלי

קורס עבודה וחילוץ בחלל מוקף

קורס העשרה ייעודי

קורס רענון
עבודה בגובה

תקן ישראלי

קורס
מטפס תרנים

מאושר ע”י משרד העבודה והכלכלה
חדש

הכשרת BST

בטיחות בסיסית

קורס ART

חילוץ מתקדם

הכשרת BSTR

 רענון בטיחות בסיסי

אנו המרכז הישראלי לבטיחות היחידים אשר מספקים
את כל ההכשרות של ארגון הרוח הבינלאומי

המרכז הישראלי לבטיחות הוא המרכז הראשון בארץ שיודע להסמיך עובדים בתקן הבינ"ל של תעשיית אנרגיית הרוח.
בשלב זה אנו מספקים את ההסמכות הבסיסיות אותן כל עובד בתעשיית אנרגיית הרוח מחוייב לעבור לפי חוקי ארגון הרוח הבינלאומי. 
אולם, במקרה הצורך ואם יהיה ביקוש, אנו מוסמכים להכשיר עובדים בנושאים נוספים כגון הכשרה טכנית בסיסית לטכנאים בתעשיית הרוח (BTT), הכשרת עזרה ראשונה מתקדמת (EFA), מפעילי מעלית (LU), תיקון להבים (BR) ועוד.

 ניתן לראות את רשימת ההסמכות הזמינה באתר ארגון הרוח הבינ"ל 
בלחיצה כאן